Du har 14 dager, fra du har kvalifisert deg, til å melde deg på årets Landsfinale. Det vil si at påmeldingen må være oss i hende innen 14 dager. Vi ønsker å overholde dette, så melder du deg ikke på innen fristen, risikerer du å miste plassen din. Er du i tvil om du skal kjøre, ta heller kontakt med oss, så har vi en dialog rundt det.

Påmeldingen finner du her! 

Tilleggsreglene finner du her:

Husk at påmeldingen ikke er gyldig før startkontigenten er betalt! Kontonummer: 2300 05 03398
Startkontigenten er på 600kr

Husk også å fylle ut alle spørsmålene fra arrangøren, som du finner i påmeldingen.

Ved eventuelle spørsmål angående påmeldingen, ta kontakt med 
Løpssekretær Lina Haga på Tlf: 481 96 277, eller mail: post@nmkms.no