Deltakermelding 1

Deltakermelding 1

Publisert av Henrik Johannessen den 01.08.23. Oppdatert 02.08.23.

Juniorlandsfinalen 2023

Deltakermelding 1

 • Det blir kjørt med 5 biler i hvert heat i innledende omganger
 • Tidtaking – Det blir tidtaking og de tre raskeste heatseierne i hver omgang vil få poengtillegg.
  • Poengskala:
   Beste tid i omgang – 3poeng
           Nest beste tid i omgang – 2 poeng

           Tredje beste tid i omgang – 1 poeng

  • Arrangøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake ekstrapoeng for beste tider, hvis tidtakersystemet ikke fungerer optimalt. Det er arrangørens intensjon at det skal fungere, men hvis det ikke lykkes trekkes det tilbake på det grunnlaget, og vil dermed ikke være grunnlag for protest.

 • Endring av tidspunkt på førermøte og start 1.omgang
  • Førermøte blir kl. 07.45
  • Start 1.omgang blir 08.30
 • Trening:
  • Det vil kjøre 5 biler i hvert treningsheat, og de slippes med mellomrom fra startplata med flagg.
  • Det skal kjøres rett frem ved øya i første runde og alternativspor kan benyttes i 2.runde hvis deltaker ønsker det.I 2. runde skal deltaker kjøre innom øya.
  • Det er deltakers ansvar å gjøre seg kjent med banen i forkant av trening.
 • Hengerparkering blir på gokartbanen (IKKE på skytebanen). Arrangør kjører hengerne ut av depo og inn på hengerparkeringen etter at deltaker har blitt anvist plass.
 • Endring av funksjonærer:
  • Tjuvstart: Petter Tobiassen
  • Faktadommer mål: Hege Turvoll Lien
  • Miljøansvarlig: Inge Tangen
  • Baneobservatører: Espen Narmo
  • Juryaspirant: Ove Gilen
 • Manuelle bud
  • Vi vil benytte manuelle bud. Budluker vil være i kjeller på klubbhus, og manuell trekking vil foregå etter premieutdeling.
  • Alle biler som har vært igjennom innsjekk og teknisk er på bud.
  • Hver budgiver kan kun legge inn bud på to biler pr. stevne, inkludert egen bil. Det kan legges inn så mange bud man ønsker på disse to bilene. Hvis en budgiver legger inn på fler enn to biler, vil vedkomne bli utelatt fra trekking fra og med tredje bilen, og budavgiften vil tilfalle arrangørklubb.
  • Oppgjøret for bil kan gjøres kontant, med vipps, eller direkte overføring fra bank.
  • Henviser til paragraf § 603 punkt 9 i bilsportboken «Bestemmelser for anbud og salg».

 

 

1.august 2023

Løpsleder – Audun Vestenfor